196

Jesús, Amor, pensar que puc tornar a ofendre't!… Tuus sum ego…, salvum me fac! —sóc teu: salva'm!

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma