198

Alimenta en la teva ànima l'afany de reparació, a fi d'aconseguir cada dia una contrició més gran.

Aquest punt en un altre idioma