162

Mare meva del Cel: fes que jo torni al fervor, al lliurament, a l'abnegació: en una paraula, a l'Amor.

Aquest punt en un altre idioma