206

Dolgut de tanta caiguda, d'ara endavant —amb l'ajuda de Déu— m'estaré sempre a la Creu.

Aquest punt en un altre idioma