194

Nam, et si ambulavero in medio umbrae mortis, non timebo mala —ni que caminés enmig de les ombres de la mort, no tindré cap temor. Ni les meves misèries, ni les temptacions de l'enemic no han de preocupar-me, quoniam tu mecum es —perquè el Senyor és amb mi.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma