197

A tu, que et veus tan mancat de virtuts, de talent, de condicions…, ¿no et vénen ganes de clamar com Bartimeu, el cec: Jesús, fill de David, tingues compassió de mi?

—Quina bonica jaculatòria, perquè la repeteixis moltes vegades: ¡Senyor, tingues compassió de mi!

—T’escoltarà i t’atendrà.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma