201

En la vida del cristià, «tot» ha de ser per a Déu: també les febleses personals, rectificades!, que el Senyor comprèn i perdona.

Aquest punt en un altre idioma