202

¿Què t'he fet, Jesús, perquè així m'estimis? Ofendre't… i amar-te.

—Amar-te: a això es reduirà ara la meva vida.

Aquest punt en un altre idioma