412

La guarda del cor. —Així pregava aquell sacerdot: «Jesús, que el meu pobre cor sigui hort segellat; que el meu pobre cor sigui un paradís, on hi visquis Tu; que l'Àngel de la meva Guarda el custodiï, amb espasa de foc, amb la qual purifiqui tots els afectes abans que entrin en mi; Jesús, amb el diví segell de la teva Creu, segella el meu pobre cor».

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma