381

Continua considerant les qualitats del ruquet, i fixa't que el ruc, per fer alguna cosa de profit, ha de deixar-se dominar per la voluntat de qui el porta…: tot sol, no faria més que… rucades. Ben segur que no se li acut cap cosa millor que rebolcar-se per terra, córrer cap a la menjadora… i bramar.

Ah, Jesús! —digues-li-ho tu també—: ut iumentum factus sum apud te! —has fet de mi el teu burret; no em deixis, et ego semper tecum! —i seré sempre amb Tu. Condueix-me lligat ben fort amb la teva gràcia: tenuisti manum dexteram meam… —m'has agafat pel ronsal; et in voluntate tua deduxisti me… —i fes-me complir la teva Voluntat. I així t'estimaré per tots els segles! —et cum gloria suscepisti me!.

Matèries
Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma