391

Ако притежаваш „святата невъзмутимост“, какво значение има за теб „какво са казали“ или „какво ще кажат“ другите?

Този параграф на друг език