404

Казваш, че си претърпял неуспех! — Не, за нас няма неуспехи. — Нали възложи цялото си упование на Бога и направи всичко, което беше по силите ти?!

Бъди убеден, че в конкретния случай провалът за теб е един своеобразен успех. — Затова благодари на Бога и започни отново!

Този параграф на друг език