408

Фалшивият светец пред истинския светец е като лицемерно набожния пред истинския набожен: той е неговата карикатура.

Предмети
Този параграф на друг език