411

Много лъжеапостоли все пак се оказват полезни за народа, защото разпространяват Христовото учение, въпреки че не живеят според него.

Но тази полза никак не може да се сравни с огромното зло, което такива хора нанасят, като отблъскват душите, родени за водачи и апостоли; защото тези прями хора се отдръпват, погнусени от всекиго, който проповядва едно, а върши друго.

Затова онези мъже или жени, които не желаят да водят непорочен живот, не трябва да застават никога в първите редици като групови ръководители.

Този параграф на друг език