416

„Sine me nihil potestis facere.“ — „Без Мен не можете да направите нищо.“ Ето една нова светлина за моите очи; ново сияние, излъчвано от Вечната Светлина — Святото Eвангелие.

Странно ли е това, че понякога постъпвам глупаво?

Искам Христос да бъде отправната точка на моя живот. Само така ще мога да избегна глупавите дела; не ще говоря вече за „мои дела“, а за „нашите — мои и на Исус — дела“.

Предмети
Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език