409

Много се заблуждава онзи, който се опитва само външно да подражава на живота на светците, но не притежава обикновените християнски добродетели.

— Това би било все едно да украсяваш със скъпоценни бисери своето бельо.

Този параграф на друг език