405

Провалил си се? — Много добре знаеш, че това не може да се случи с теб.

Така че — не си се провалил, а си добил опит. — А сега — смело напред!

Предмети
Този параграф на друг език