413

„Няма да служа!“ — тези думи на Сатана се оказаха извънредно плодотворни.

— Не усещаш ли в себе си великодушния подтик да казваш всеки ден с желание за молитва и труд: „Ще служа! Ще Ти служа! Ще бъда верен!“ — което да надделява с плодовитостта си онзи бунтарски вик?

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език