396

Святата неотстъпчивост не означава необузданост в действията.

Този параграф на друг език