390

Смей се на смешните неща! — Не се тревожи за това какво ще кажат хората! Старай се да виждаш и да усещаш Бога в себе си и във всичко около теб!

— Така ще придобиеш святата невъзмутимост, която ти е необходима, за да заживееш с изискаността на благородните хора.

Този параграф на друг език