402

Не искай прошка от Исус само за своите провинения и не Го обичай само със своето сърце…

Старай се да вършиш дела на обезщетяване за всички оскърбления, които е понесъл в миналото, понася в настоящето и ще понесе в бъдеще… Обичай Го с всичката сила на всички сърца, които най-много са Го обичали.

Бъди смел! Кажи Му, че Го обичаш по-силно, отколкото св. Мария-Магдалина, отколкото св. Тереза Авилска и малката св. Тереза, по-силно, отколкото св. Августин, св. Доминик и св. Франциск от Асизи, повече от св. Игнатий и св. Франциск Ксаверий.

Този параграф на друг език