407

Нека не смесваме правата, произтичащи от длъжността, с тези, присъщи на личността. — От първите не можем да се откажем.

Този параграф на друг език