398

Християнската неотстъпчивост не е като светската. Тя е „свята неотстъп чивост“.

Да не забравяме, че съществува и една „свята принуда“.

Този параграф на друг език