401

С Бога — смело напред! — Но смелост — това не означава неблагоразумие. — Не означава и безразсъдство.

Този параграф на друг език