415

Не обръщай много внимание на това, което светът нарича победа или поражение. — Та нали именно победеният така често се оказва победител!

Предмети
Този параграф на друг език