393

Човек, който е склонен да прави компромиси, отново би осъдил на смърт Христос.

Този параграф на друг език