392

Свикни с мисълта, че никой не може да е смешен, ако дава най-доброто от себе си!

Този параграф на друг език