394

Ако правиш компромиси, това е явен знак, че не познаваш истината. — Този, който прави компромиси по отношение на идеала, честта или вярата, е човек без идеал, без чест и без вяра.

Този параграф на друг език