395

Един Божи човек, закален в духовната борба, разсъждаваше така: „Какво ме кара да бъда неотстъпчив? Фактът, че съм убеден в истинността на моя идеал! Ти обаче много лесно отстъпваш…: как мислиш, две и две могат ли да бъдат три и половина? — Не?… И заради тази дреболия ти не би отстъпил дори и пред приятелите си?“.

— Това е така, защото ти за пръв път се убеди, че познаваш истината… и така ти премина на моята страна!

Този параграф на друг език