414

Колко жалко е, когато един „Божи човек“ води нечестив живот. Но още по-жалко е, когато „Божият човек“ е посредствен и живее по светски.

Предмети
Този параграф на друг език