388

Едно нещо е святата невъзмутимост и съвсем друго — светската безочливост.

Този параграф на друг език