876

Божие дете, не изоставяй този добър навик да „атакуваш“ Дарохранителниците.

Този параграф на друг език