882

Колкото по-добре искаш да свършиш нещо, толкова пò не се получава. — Смири се пред Христос и Му кажи: „Сам виждаш,

Господи, че нищо не излиза както трябва. Помогни ми, защото без Твоята помощ ще го правя още по-зле.

Имай милост над твоето чедо; виждаш как искам за всеки изминал ден да напиша една голяма страница в книгата на моя живот… Но съм толкова несръчен! Ако Ти, Учителю, не държиш ръката ми, вместо красиви извивки от моето перо излизат драсканици, които не стават за показ пред никого.

Отсега насетне, Господи, ще пишем винаги заедно“.

Този параграф на друг език