890

Казваш, че се разсейваш по време на молитва. — Опитвай се да избягваш това, но не се безпокой, ако не успяваш.

Не си ли виждал как дори най-разумните деца се развличат и си играят с всичко, което ги обкръжава, без да обръщат често пъти внимание на обясненията, които им дава техният баща? — Това не означава липса на обич и уважение. Това е само слабост и несъвършенство, присъщи на всяко дете.

Е, добре, пред Бога ти си едно дете!

Този параграф на друг език