877

Когато те наричам „добро дете“, не мисли, че си те представям свит и затворен. — Ако не си мъжествен и в края на краищата — нормален човек, вместо апостол ще бъдеш само една будеща смях карикатура.

Този параграф на друг език