880

Нека твоите грешки и недостатъци, дори и големите падения, не те отдалечават от Бога. — Слабото дете, ако е разумно, гледа да бъде по-близо до своя баща.

Този параграф на друг език