879

Когато твоите греховни наклонности започнат да те смущават, не се натъжавай! — Похвали се — както св. ап. Павел се е хвалел със своите немощи — защото само на децата е позволено да подражават на възрастните, без да се страхуват от насмешки.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език