894

Нали си виждал как децата показват благодарността си? Каквото и да се случи с теб — добро или лошо — прави като тях: непрестанно казвай на Христос: „Колко си добър, Господи! Колко си добър!“.

Ако иде от душата, този възглас — проява на духовното детство — ще ти даде мир, с мярка в смеха и в плача, но без мярка в Обичта.

Предмети
Този параграф на друг език