900

Ти не си сам. — Понасяй с радост изпитанията! — Ти сега наистина не чувстваш в твоята ръка ръката на твоята Майка. — Но… виждал ли си как майките тук, на земята, следват с разтворени ръце своите малки, докато те правят първите си несигурни стъпки? — Ти не си сам — до теб стои твоята Майка — св. Дева Мария.

Този параграф на друг език