898

Ако водиш „духовен живот на дете“ — при положение че си дете — трябва да бъдеш „духовно лаком“. — Както другите на тази възраст, не забравяй какви прекрасни неща е приготвила твоята майка за своите дечица.

И така, припомняй си го многократно през целия ден! — Въпрос на секунди е: св. Дева Мария…, Христос…, Дарохранителницата…, Святото Причастие…, Обичта…, страданието…, блажените души в Чистилището…; също и за онези, които се борят: папата, свещениците…, вярващите…, твоята душа…, душите на твоите близки…, ангелите-пазители…, грешниците…

Този параграф на друг език