901

Господи, дори и да умра от Обич, никога не бих се отплатил за благодатта, която вля в мен, за да ме направиш дете.

Този параграф на друг език