892

Прекрасно е да бъдеш дете. — Когато един човек иска услуга, той подкрепя молбата си със списък лични заслуги. Но когато дете иска услуга — а децата нямат никакви заслуги, — достатъчно е само да каже: „Аз съм синът или дъщерята на еди-кого си“.

Хайде, кажи Му го с цялата си душа: „Господи, аз съм Твое дете“!

Този параграф на друг език