888

Нека молитвата ви да бъде силна! — Да си дете не означава да си изнежен.

Този параграф на друг език