893

Да бъдеш настойчив. — Детето, започне ли да тропа на една врата, тропа веднъж, два или много пъти — силно и продължително, направо безсрамно! И онзи, който излиза да отвори, колкото и ядосан да е, веднага омеква при вида на невинния малчуган… — Постъпвай и ти така с Бога!

Този параграф на друг език