881

Ако изпиташ недоволство, докато изпълняваш дребните задачи, които Христос изисква от теб, бъди спокоен. — Ще дойде време, когато ще вършиш с усмивка всичко това.

Не виждаш ли как неохотно малкото дете подава бонбона, когато бащата му го поиска (впрочем — само за да го изпита)? — Но в края на краищата му го дава. Обичта е по-силна.

Този параграф на друг език