886

Когато една детска душа иска от Господ прошка, тя трябва да е сигурна, че скоро ще бъде изслушана. Христос ще изтръгне от душата нечистия тумор — остатък от миналите слабости; ще изхвърли мъртвия товар, останал от всичките нечистотии и държал я прикована към земята. Ще хвърли надалеч от детето всичкия излишен земен товар от сърцето му, за да се издигне то до величието на Бога и да се слее с живия пламък на Обичта, Която е Самият Той.

Този параграф на друг език