899

Колко трудно за теб се оказва това малко умъртвление! — Ти се бориш, но сякаш някой ти нашепва: „Защо трябва да бъдеш толкова верен на твоя план в живота и толкова точен?“. — Виж какво ще ти кажа: бил ли си свидетел на това колко лесно е да прилъжеш едно дете, когато не иска си вземе горчивото лекарство? Казват му: „Хайде сега, тази лъжичка е за татко, а тази — за баба“… И така, докато изпие всичкото лекарство.

Постъпвай и ти по същия начин: четвърт час власеница за душите в Чистилището, пет минути за твоите родители, други пет за твоите събратя в апостолата… докато изпълниш предвиденото време.

Колко много струва твоето умъртвление, направено по този начин!

Този параграф на друг език