896

Казваш ми, че в благодарствената молитва след приемането на Святото Причастие първото нещо, което ти идва на устата, без да можеш да се въздържиш, е да просиш: „Господи, дай ми това; Господи, дай ми тази душа; Господи, дай ми тази работа!“.

Не се безпокой, нито пък си налагай да спреш! Нали си виждал как искрените и спонтанни деца още преди да са поздравили баща си с добре дошъл, вече са започнали да тършуват в джоба му за лакомства? — Тогава?!

Този параграф на друг език