884

С всеки изминал ден все по-ясно виждаш, че си пълен със слабости. — Не се плаши! — Бог знае, че не можеш да дадеш повече плод от този, който вече даваш.

Неволните ти детски падения карат Бог-Отец да се грижи повече за теб, а твоята нежна майка, св. Дева Мария, нито за миг да не изпуска ръката ти. Използвай случая — всеки път, когато Господ те повдигне от земята, с все сили го прегърни и постави твоята бедна глава върху Неговата прободена страна, за да те доведат до безумие трепетите на Неговото любвеобилно сърце.

Този параграф на друг език