895

Трудът изморява твоето тяло и ти не си в състояние да се молиш. Но дори и така да е, продължавай да пребъдваш в Божието присъствие. — И ако не Му говориш с думи, поне Го поглеждай от време на време — като малко дете… и Той ще ти се усмихне.

Този параграф на друг език